Płock, al. Jana Kilińskiego 4 stowarzyszenie70@wp.pl 24 367-27-30

Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I V – LECIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SIEDEMDZIESIĄTKIW PŁOCKU.

W dniu 14 października 2021r w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,MAZOWSZE” w Soczewce k/ Płocka odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych i V–lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych wraz z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku. W dowód uznania i podziękowania za twórczą pracę w rozwój edukacji w szkole i uhonorowania V – lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku w spotkaniu tym swoją obecnością zaszczycili :

 • Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – Roman Siemiątkowski
 • Dyrektor wraz z Zastępcami ZST w Płocku – Dariusz Tyburski.
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku wraz z Zarządem – Andrzej Rutkowski.

Programem uroczystego spotkania było :

 • Wystąpienia okolicznościowe.
 • Wyróżnienia, odznaczenia resortowe , stowarzyszenia i podziękowania.
 • Występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Dzieci Płocka” im. Dr. Wacława Milke oraz Szkolnej Orkiestry Dętej ZST,,70” w Płocku.
 • Słodki poczęstunek, gorące posiłki i miła zabawa taneczna.

Odzwierciedleniem uroczystego spotkania są przedstawione zdjęcia z tego spotkania . Organizatorzy spotkania życzą Państwu miłego oglądania.


Prologiem do Otwartych Mistrzostw Płocka Juniorów w szachach klasycznych był Turniej Szachów Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Siedemdziesiątki w Płocku. Zawody rozegrano w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych „Siedemdziesiątki” w sobotę 3 lipca 2021 r. na dystansie 9 rund z tempem gry na zawodnika 5 minut plus 2 sekundy po każdym posunięciu od początku partii.

 ( szczegóły – zapraszamy do zakładki ,,SZACHY” )


W dniach 8-9 maja 2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki już po raz drugi we współpracy z Panem Edmundem ZIELIŃSKIM, Burmistrzem Gminy Gostynin oraz Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zorganizowało zawody szachowe w malowniczym podpłockim Białem.

 ( szczegóły – zapraszamy do zakładki ,,SZACHY” )


POSIEDZENIE   ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA.

W  dniu 16.03.2021r o godz.16:00 w Zespole  Szkół  Technicznych przy Al. Kilińskiego 4  w Płocku  odbyło się  zebranie  Zarządu  Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki.

Porządkiem  obrad  było:

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020,
 2. Przedstawienie i  zatwierdzenie  sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020,
 3. Omówienie  i przyjęcie deklaracji o rezygnacji  z  członkostwa w Stowarzyszeniu,
 4. Podjęcie uchwały o wykreśleniu  z członkostwa Stowarzyszenia osób nierespektujących  Statutu Stowarzyszenia
 5. Omówienie  przejęcia majątku  Stowarzyszenia Akademia  Szachowa Płock
 6. Przedstawienie informacji  o  Akcji  ,, Pomoc  Zosi i  Antosiowi”
 7. Przedstawienie  informacji  o wznowieniu pracy  Komisji ds. nawiązania  współpracy z byłymi  absolwentami  ZST w  Płocku,
 8. Przedstawienie  informacji  o przeprowadzeniu Turnieju  szachowego o Puchar Wójta Gminy  Gostynin.
 9. Podjęcie  uchwały  o  zwołaniu Walnego  Zebrania  Stowarzyszenia.
 10. Omówienie i  ustalenie  terminu obchodów  V- lecia  działalności   Stowarzyszenia Przyjaciół  Siedemdziesiątki,
 11. Sprawy  różne, wolne wnioski  i  zakończenie  obrad.

Zarząd  jednogłośnie przyjął  i  zatwierdził  sprawozdanie finansowe i  sprawozdanie z działalności  Stowarzyszenia  za rok  2020. Następnie Zarząd ustalił  termin zwołania Walnego  Zebrania Stowarzyszenia na dzień 16 kwiecień 2021 r. o godz. 16:00 z  zachowaniem wszelkich  restrykcji  związanych z pandemią  COVID -19.  Natomiast  organizacja  obchodów  V – lecia  działalności  Stowarzyszenia  wstępnie została  ustalona na dzień 18 września 2021r. Szczegóły z posiedzenia  Zarządu  są dla członków Stowarzyszenia do  wglądu  u Sekretarza  Stowarzyszenia.


TURNIEJ  SZACHOWY  W BIAŁEM  K/GOSTYNINA

W dniu 12 grudnia 2020 r Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku zorganizowało ,,Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Gostynin” w  Białem k/Gostynina. Zawody zostały uroczyście otwarte przez Pana Edmunda Zielińskiego – Wójta Gminy Gostynin.
Przemowę wygłosili również :

 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i  Tradycji  Wsi  Gminy Gostynin w Białem – Cezary Szymczak
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Siedemdziesiątki  w Płocku – Andrzej Rutkowski

 ( szczegóły – zapraszamy do zakładki ,,SZACHY” )


Wznowienie działalności Komisji ds. nawiązania współpracy z byłymi absolwentami ZST w Płocku.

Na posiedzeniu w dniu 04.09.2020 r Zarząd Stowarzyszenia upoważnił Wiceprezesa Andrzeja Bromka do podjęcia działań w sprawie wznowienia pracy powołanej Komisji ds. nawiązania kontaktów z byłymi absolwentami ZST w Płocku. Wiceprezes Naszego Stowarzyszenia Andrzej Bromka w miesiącu październiku 2020r. zorganizował spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki z Dyrekcją ZST w Płocku. Na spotkaniu tym ustalono sposób dotarcia do byłych absolwentów, opracowano Apel Stowarzyszenia i dotarcia do zakładów pracy. Dzięki dużemu zaangażowaniu Wiceprezesa Andrzeja Bromka i Dyrektora ZST w Płocku Dariusza Tyburskiego INICJATYWA Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku w końcu nabrała właściwego kierunku w realizacji motta Naszej strony internetowej ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”


AKCJA ,,POMOC ZOSI I ANTOSIOWI”

Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku aktywnie włączyło się w akcję zbiórki pieniędzy na pomoc dla ZOSI i ANTOSIA na kosztowne leczenie zdrowotne. Dlatego też w akcji organizowanej przez Komunikację Miejską w Płocku w roli konduktora włączył się aktywnie w zbieraniu środków Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki Andrzej Rutkowski. Akcja była prowadzona w autobusie elektrycznym który kursował na testach w terminie od 08 do 14.10.2020 po ulicach miasta Płocka i poza miastem. Była to udana i dobrze zorganizowana akcja przez Komunikację Miejską w Płocku. Zebrana kwota ok. 3000 zł zasiliła konto Zosi i Antosia.


Pierwszy Zarząd w nowej kadencji 2020/2024

W dniu 04.09.2020r w siedzibie Stowarzyszenia odbył się Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku. Porządkiem obrad było:

 • Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 01.01. – 30.06.2020 r.
 • Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie wznowienia nauki gry w szachy.
 • Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie organizacji turnieju:
  – Szachowego
  – Tenisa stołowego
 • Wstępne omówienie i podjęcie działań w sprawie organizacji obchodów w roku 2021 ,,V Rocznicy Powstania Stowarzyszenia”.
 • Omówienie i podjęcie działań w sprawie reaktywacji powołanej komisji do nawiązania kontaktów z byłymi absolwentami ZST ,,70” w Płocku.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

Zarząd obradował w pełnym składzie. Podczas obrad jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za I półrocze 2020 r., podjął decyzję w sprawie wznowienia nauki gry w szachy oraz organizacji turnieju szachowego i tenisa stołowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku. Z zadowoleniem Zarząd przyjął wstępną propozycję Prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Rutkowskiego o organizacji obchodów V rocznicy powstania Stowarzyszenia i przedstawionego medalu za zasługi dla Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku . Jednocześnie upoważnił Wiceprezesa Stowarzyszenia Andrzeja Bromka do podjęcia działań w sprawie wznowienia pracy komisji do nawiązania kontaktów z byłymi absolwentami ZST w Płocku.

W związku z rozpoczynającym się rokiem 2020/2021 nauki w szkole wszystkim Absolwentom, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w PłockuZarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki ŻYCZY szczęśliwego startu w rozpoczynającym się roku szkolnym i zadowolenia z prowadzonej nauki mimo istniejącej pandemii Koronowirusa (COVID- 19).


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia

W dniu 22 czerwca 2020 r w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku. W zebraniu uczestniczyło 70% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Podczas obrad przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe i z działalności Stowarzyszenia za rok 2019. Udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia z działalności w kadencji 2016/2020. Ustępujący Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za owocną współpracę Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i wszystkim członkom Stowarzyszenia. Podczas obrad Walne zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia na kadencje 2020–2024

Prezes Andrzej Rutkowski

Wiceprezes Andrzej Bromka

Sekretarz Agnieszka Stańczyk – Jabłońska

Skarbnik Bogusław Franke

Członek Zarządu Grzegorz Potkański

Komisja Rewizyjna na kadencje 2020 – 2024

Przewodniczący Tomasz Kiciński

Wiceprzewodniczący Marek Nowak

Sekretarz Małgorzata Sroka

Walne Zebranie Stowarzyszenia przyjęło plan pracy na rok 2020 i upoważniło Zarząd do zorganizowania w roku 2020 dwóch turniejów (Turniej Szachowy i Turniej Tenisa Stołowego) wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół Technicznych  w Płocku.


Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników ZST

W tym roku po raz pierwszy współfinansowaliśmy zabawę choinkowej dla dzieci pracowników ZST poprzez zakup napojów i słodyczy oraz opłacenie animatora zabawy – św. Mikołaja. Dzieci były bardzo zadowolone z otrzymanych paczek od św. Mikołaja i świetnie się bawaiły.


„Konkursu pięknego i szybkiego czytania”

Współfinansowaliśmy „Konkurs pięknego i szybkiego czytania” poprzez ufundowanie nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego 10 grudnia 2019 r. przez nauczycieli i pracowników biblioteki ZST;


Dzień Języków Obcych w ZST – 26 września 2019 r.

Współfinansowaliśmy zakup materiałów do dekorowania szkoły z okazji Dnia Języków Obcych, który został zorganizowany szkole 26 września 2019 r. przez nauczycieli języków obcych.


Szkolny Konkurs „Bezpieczny Internet”

Współfinansowaliśmy Szkolny Konkurs „Bezpieczny Internet” poprzez zakup słuchawek i pamięci zewnętrznej na nagrody. Konkurs został zorganizowany 13  marca 2019r. przez nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych;


Szkolny Konkurs Recytatorski

Współfinansowaliśmy Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Perły polskiej poezji miłosnej” poprzez zakup słodyczy na nagrody. Konkurs został zorganizowany 27 lutego 2019r. przez nauczycielki języka polskiego;


Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 6 grudnia 2018 r.

W 2018 r. współfinansowaliśmy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, który zorganizowała i poprowadziła Pani Małgorzata (Członek Stowarzyszenia, a zarazem Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia)  – ufundowaliśmy nagrody dla uczestników turnieju.


Obchody Dnia Języków Obcych w ZST dnia 26 września 2018 r.

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych zorganizowany przez nauczycieli języków obcych w ZST, ufundowaliśmy nagrody dla uczestników konkursów wiedzy realizowanego za pomocą aplikacji Kahoot – uczniów klas 1tfg 2tfg ,3tfg 3ta, 2a oraz uczestników „Gry miejskiej” – uczniów klas 2LO2, 3g1, 2tc, 2ti, 3tc.


STATUETKI   DLA   DARCZYŃCÓW

W  dniu  23 lutego 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki, podczas którego miało miejsce wręczenie statuetek i podziękowań darczyńcom Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia, Pan Andrzej Rutkowski, przywitał zebranych oraz przedstawił zaproszonych gości, którym wręczono statuetki i podziękowano za wspieranie Stowarzyszenia. Odbierając statuetkę Wiceprezes Komunikacji Miejskiej obiecał dalsze wspieranie działalności Stowarzyszenia, a Pan Marek Bębenista podziękował za zaproszenie oraz za zaproponowanie mu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki.

W trakcie podziękowań nie zapomnieliśmy o Pani Renacie Lewandowskiej – naszej księgowej, która wspiera nas w prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej. Pani Renatka była zaskoczona tym wyróżnieniem.

Oto foto relacja z tego zebrania.

Skip to content