Płock, al. Jana Kilińskiego 4 stowarzyszenie70@wp.pl 24 367-27-30

Historia

Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku zostało zarejestrowane w KRS 19.04.2016 r w Sądzie Rejonowym dla M. Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr. 0000611315.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z dyrekcją szkoły, instytucjami, klubami i organizacjami działającymi na terenie szkoły;

2. współdziałanie z władzami, instytucajami oraz organizacjami pokrewnymi, a także stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

3. organizację oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i edukacyjnych;

4. podejmowanie działań w zakresie techniki, kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5. organizowanie lub współorganizowanie imprez technicznych, sportowych, kulturowych lub rozrywkowych, turniejów szachowych, zgrupowań, obozów, a także konferencji, szkoleń, warsztatów itp.;

6. prowadzenie klubów i drużyn sportowych;

7. prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia;

8. realizację różnych projektów z pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji;

9. przekazanie środków rzeczowo – finansowych dla potrzeb szkoły i jej wyposażenia;

10. pomoc finansową i organizacyjną w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i zawodów sportowych organizowanych w ZST w Płocku;

11. propagowanie osiągnięć szkoły oraz jej wychowanków;

12. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Zespołu Szkół Technicznych w Płocku;

13. organizowanie kateringu podczas spotkań z wolontariuszami i darczyńcami.

Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą. Stąd też posiada swój REGON, NIP i wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz własne LOGO. Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie w obecnej chwili na dobrowolnych składkach członkowskich oraz życzliwych darczyńcach z miasta, powiatu, województwa i całego kraju. Jesteśmy otwarci na współpracę i rozwój działalności Stowarzyszenia dla młodzieży miasta i regionu.

Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki: Bank BGŻ BNP Paribas SA 90203000451110000004277640. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy al. Kilińskiego 4.

Założycielami Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki są:

1. Andrzej Rutkowski – Rada Rodziców ZST

2. Jarosław Czarnecki – Rada Rodziców ZST

3. Iwona Lewicka – Rada Rodziców ZST

4. Iwona Krupińska – Rada Rodziców ZST

5. Tomasz Bazanowicz – Rada Rodziców ZST

6. Dariusz Tyburski – Dyrektor ZST

7. Agnieszka Stańczyk- Jabłońska – Wicedyrektor ZST

8. Tomasz Kiciński – Wicedyrektor ZST

9. Tadeusz Cieszkowski – Nauczyciel ZST

10. Zygmunt Kardaś – Nauczyciel ZST

11. Marzenna Krawczyńska – Samodzielny referent w ZST

12. Henryka Olszewska – Kierownik administracyjno-gospodarczy w ZST

13. Małgorzata Sroka – Nauczyciel ZST

14. Grzegorz Potkański – Nauczyciel ZST

15. Andrzej Jakubiak – Nauczyciel ZST

16. Marek Nowak – Nauczyciel ZST

17. Bogusław Franke – Nauczyciel ZST

18. Dominik Błaszczak – Nauczyciel ZST

19. Mirosław Skóra – Kierownik Internatu ZST

20. Grzegorz Dłuziński – Nauczyciel ZST

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki kadencja 2016-2020

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Rutkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Andrzej Bromka

Sekretarz Stowarzyszenia

Agnieszka Stańczyk-Jabłońska

Skarbnik Stowarzyszenia

Bogusław Franke

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Tomasz Kiciński

Pierwsza Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki kadencja 2016-2020

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Iwona Tybuszewska

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Potkański

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Sroka

Skip to content