Płock, al. Jana Kilińskiego 4 stowarzyszenie70@wp.pl 24 367-27-30

Szachy

Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku organizuje szkolenia nauki gry w szachy i przeprowadza Turnieje Szachowe dla dzieci i młodzieży miasta Płocka, województwa i całego Kraju. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie tej dyscypliny sportu jest Pan Grzegorz Potkański – instruktor/nauczyciel szachów mający uprawnienia PZSz w Naszym Kraju. Wszyscy zainteresowani nauką lub grą w szachy mogą kontaktować się z Panem Potkańskim tel. 510 770 680.

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku wszystkie Turnieje Szachowe odbywają na wysokim poziomie, ponieważ prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje i będącymi wielkimi pasjonatami szachów. Jedną z tych osób jest członek Naszego STOWARZYSZENIA Pan Grzegorz Podkański – obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku jednocześnie posiadający uprawnienia instruktora szachowego Polskiego Związku Szachowego. Turnieje Szachowe są prowadzone pod nadzorem sędziego międzynarodowego klasy FA (lic. 02300030), zawodnika z tytułem k+ (lic.07200217) i instruktora szachowego P.Z.Sz. Pana Pawła Flak (ID CR 2644, ID FIDE  1117548).

Paweł Flak
Sędzia międzynarodowy i Instruktor P.Z.Sz.

Grzegorz Podkański
Instruktor P.Z.Sz.


W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 R. Z DRUŻYNĄ SZACHOWA PRZY UDZIALE PREZESA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SIEDEMDZIESIĄTKI PANA ANDRZEJA RUTKOWSKIEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA PANA GRZEGORZA PODKAŃSKIEGO UCZESTNILIŚMY W TURNIEJU SZACHOWYM W RUCIANE – NIDA ORGANIZOWANYM PRZEZ WÓJTA GMINY RUCIANE – NIDA. NA 120 UCZESTNIKÓW ZAJELIŚMY DRUGE MIEJSCE W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I CZWARTE DRUŻYNOWO.